2020

Presenter: Dr. Benjamin Akers  

Sunday Talk                                                                 Notes for Sunday talk

Monday Talk                                                                Notes for Monday talk

Tuesday Talk              Tuesday Talk Video                    Notes for Tuesday Talk

2019

Presenter: Dr. Michael Barber

Sunday Talk

Monday Talk

Tuesday Talk